Disclaimer

Disclaimer

LevendeNatuur is een site die ontstaan is uit persoonlijke ervaringen.

LevendeNatuur geeft praktische adviezen om Uw gezondheid te verbeteren. Deze informatie is informatief en onafhankelijk. Het overgrote deel van de informatie wordt door wetenschappers gedragen, echter het menselijk lichaam is zeer complex en we kunnen niet ieder individu adviseren. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het zonder doktersadvies wijzigen, weigeren of aanpassen van behandelmethodes, of levensstijl. Hoewel de inhoud van LevendeNatuur met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, gaan de ontwikkelingen op gezondheidsgebied erg snel en kunnen onjuistheden niet altijd vermeden worden. De redactie raadt de bezoeker dan ook aan altijd advies aan een arts, deskundige of specialist te vragen alvorens eventuele wijzigingen in behandelmethode of levensstijl door te voeren.

De informatie op deze website wordt zeer regelmatig gecontroleerd op inhoud en betrouwbaarheid. Er wordt veelvuldig onderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen op de gezondheid van de mens. LevendeNatuur tracht dit zo goed mogelijk inzichtelijk te maken voor mensen die bewust met hun gezondheid bezig zijn. Desalniettemin kan het zijn dat er nieuw onderzoek gedaan is wat onze informatie achterhaald en mogelijk onjuist maakt. We dragen hier geen verantwoordelijkheid voor.

Bij spoedeisende gevallen of in geval van twijfel moet altijd een huisarts of specialist worden geraadpleegd. Het stellen van een vraag per email en/of telefonisch is geen garantie dat deze beantwoord wordt.  De antwoorden hebben een algemeen, informatief karakter en zijn zeer zeker niet bedoeld als diagnose. LevendeNatuur en haar redactie is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de gegeven antwoorden op vragen van bezoekers. Ook hier is het altijd belangrijk een huisarts te raadplegen voordat een wijziging is behandelingsmethode of levensstijl wordt doorgevoerd.

De informatie op onze website bevat op geen enkele wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. De informatie op deze website dient ter ondersteuning.

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites en informatiebronnen die te maken hebben met gezonde voeding, beweging, ontspanning, verzorging en dagelijks leven. Deze worden U hier echter alleen als informatie ter beschikking gesteld. Levendenatuur kan geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. Mocht U vragen hebben aangaande deze producten dient u zich bij de desbetreffende verkoper/aanbieder te vervoegen.

LevendeNatuur en haar redactie aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie of de toepassing van producten die zich op deze of andere websites, of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevinden en waarnaar op deze website verwezen wordt.

Daar waar bezoekers van LevendeNatuur persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij anders aangegeven.

De redactie is niet verantwoordelijk voor advertenties op de site.

Door het gebruik van deze website gaat U akkoord met bovenstaande voorwaarden. Heeft U vragen of opmerkingen over het bovenstaande mail ons dat op info@levendenatuur.nl

Zowel LevendeNatuur als haar medewerkers is op geen enkele manier verantwoordelijk voor onjuiste toepassingen van aangeboden producten bij mens, dier, bodem, plant of water door middel van overdosering of anderszins.

LevendeNatuur is bereikbaar voor vragen en opmerkingen, maar verstrekt uitsluitend algemene kennis en informatie op basis van onze kennis en ervaringen. Wij nodigen u uit uw ervaringen met ons te delen, zodat ook wij hiervan kunnen leren!

Wij zijn geen medici en stellen ook nimmer een diagnoses.
LevendeNatuur kan u wel bijstaan in het geven van advies over voeding. Voor specifieke vragen of klachten raadpleeg dan uw arts of therapeut of uw diëtist. Onze aangeboden producten en /of links naar andere sites die producten aan bieden nemen nimmer de plaats in van geneesmiddelen en/of deskundig advies van Uw huisarts, specialist of therapeut

 

(0)

Deel dit